När du handlar hos Tail Living litar du på att vi hanterar dina uppgifter. Att skydda personuppgifter och din integritet är av yttersta vikt för oss. Det är viktigt för oss att ge dig tydlig och entydig information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi behöver göra det, hur uppgifterna används och vilka rättigheter du har i förhållande till dem.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder och behandlar dina personuppgifter för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Vi behandlar även dina personuppgifter på din begäran för att kunna erbjuda dig efterfrågade tjänster, leverera din beställning eller hjälpa dig genom vår kundtjänst.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter och inköpsorder. Vi kan också komma att behandla användningshistorik, IP-adress och information du lämnar när du kontaktar vår kundtjänst.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter lagras i allmänhet inom ditt land eller i ett land inom EU/EES, men kan även överföras till och behandlas i ett land utanför detta område.

Vem delar vi dina uppgifter med?

Vid behov kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer, med underleverantörer och med oberoende tredje parter som utför vissa uppgifter för vår räkning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt till åtkomst, rättelse, radering och att bli informerad. I vissa fall har du även rätt att invända mot att vi använder dina uppgifter eller att vi överför dina uppgifter.