1. Allmänt

Följande villkor gäller för alla beställningar som kunden (hädanefter kallade "du") hos Tail Living AB (org.nr 559410-8697), nedan kallade "Tail", "oss" eller "vi" ", på Tail Livings webbplats, appar eller via telefon (kallas gemensamt för "Tailliving.com").

Genom att använda Tail Living och/eller göra en beställning samtycker du till att vara bunden av villkoren som anges i detta dokument ("Villkoren"). Se till att du har läst och förstått villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmynderskap eller agerar i egenskap av företag och som har leveransadress i Sverige. 

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Tail Living vid en viss tidpunkt betyder inte eller är en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor vid behov, utan att meddela dig i förväg. Den version av Villkoren som gäller för din beställning är den version som är tillgänglig på Tail Living när du gör din beställning.

Tail Living vill ge den bästa möjliga onlineupplevelsen. Du förstår och samtycker till att inte (i) publicera, överföra, omdistribuera, ladda upp eller marknadsföra någon kommunikation eller innehåll som kan skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; (ii) agera på ett sätt eller använda någon enhet som begränsar, hämmar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda eller uppskatta Tailliving.com-webbplatsen, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller (iii) använda någon enhet eller försök att använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, utan begränsning, spindlar, bots, sökrobotar, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. I fallet med användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem åtkomst till webbplatsen och avsluta deras konton.

2. Priser och avgifter

Priserna som anges på Tailliving.com är inklusive lagstadgad mervärdesskatt och exklusive fraktkostnader.

Fraktkostnaden för varje beställning kan variera beroende på storleken eller vikten på de beställda varorna. Kostnaden för olika leveranssätt anges tydligt under beställningsprocessen i kassan. Vår standardfraktkostnad är 79 kr. 

3. Beställning/fastställande av avtal

När du har lagt din beställning skickar vi en orderbekräftelse via e-post, förutsatt att du har gett oss din e-postadress. Om vi ​​av någon anledning inte kan skicka din beställning kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Om vi ​​redan har fått betalning för en sådan beställning kommer vi att återbetala det tillämpliga beloppet med samma betalningsmetod som du använde när du gjorde din beställning.,

Varje beställning ska uppgå till minst 1 kr.

4. Leverans

Tail Living iakttar största noggrannhet vid mottagning och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ du valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Sverige.

Tail Living strävar efter att skicka beställningar så snart som möjligt och i den ordning de kommer in till oss.

När du har lagt din beställning skickar vi även ett e-postmeddelande till dig med information om förväntat leveransdatum, förutsatt att du har gett oss din e-postadress.

5. Ångerrätt

Du kan ångra ditt köp eller returnera din beställning från dagen för själva beställningen och upp till 30 dagar efter att du mottagit de beställda varorna. Om du har debiterats för beställningen får du en återbetalning som inkluderar Tail Livings standardfraktkostnad och exkluderar returkostnaden på 79 kr, om sådan returkostnad har varit aktuell. Om du väljer att behålla några av varorna och endast delvis avbryter din beställning, kommer fraktkostnaden inte att återbetalas.

Du kan även kontakta kundtjänst här för eventuella frågor om returer och återbetalningar.

Om du vill ångra ditt köp eller returnera din beställning, vänligen meddela oss på info@tailliving.com. Det skriftliga meddelandet vara oss tillhanda inom den 30-dagarsperiod som anges i avsnitt 5.1 ovan. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera varan enligt punkt 6 (Returer) nedan. Vi kommer att utfärda en återbetalning, helst med samma betalningsmetod som du använde vid beställningen (eller, om betalning ännu inte har gjorts för varorna i fråga, se till att återbetalningen återspeglas i ditt kontosaldo), så snart som möjligt, men nej senare än 14 dagar efter att vi mottagit ditt ångermeddelande förutsatt att vi fått tillbaka varan eller bevis på att du har returnerat varan.

Om du har fått en felaktig vara måste du omedelbart meddela Tail Living och returnera varan i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. För varor som vi bedömer vara felaktiga kommer Tail Living att utfärda full återbetalning. Bestämmelserna häri begränsar inte tillämpliga lagstadgade rättigheter.

6. Returer

Tail Living garanterar full återbetalning av returnerade varor i enlighet med avsnitt 5 (Ångerrätt), förutsatt att alla varor returneras i samma skick som de levererades till dig. Det betyder att varan inte får ha använts, skadats, smutsig eller sliten  och att eventuella etiketter är intakta.

Lämna varorna du vill returnera vid ett utlämningsställe i Sverige.

7. Vårt ansvar

Tail Living ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, såsom utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtenhet att leverera varan eller fullgöra någon av våra andra skyldigheter enligt dessa Villkor där sådan underlåtenhet beror på omständigheter utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte är begränsat till brand, översvämning, storm, upplopp eller liknande störningar, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vårt maximala ansvar gentemot dig för eventuell förlust eller skada som uppstår i samband med din beställning på Tail Living är begränsat till det totala beloppet för din beställning.

Om du har problem med en produkt som du har köpt från Tailliving.com och inte har kunnat lösa tvisten med Tail Living, kan du skicka in ditt klagomål till EU Online Dispute Resolution Platform (ODR Platform).

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och handlare i EU möjlighet att försöka lösa tvister om klagomål om varor köpta online utanför domstol. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett tvistlösningsorgan och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. Du hittar ODR-plattformen här: http://ec.europa.eu/odr.

8. Färger och mått

Vi strävar efter att visa våra produkters egenskaper, inklusive sammansättning och färger, så exakt som möjligt. Färgen du ser på Tail living är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

9. Garanti

Om varorna du har köpt är defekta tillämpar Tail Living gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller tillverkningsfel, inklusive skador som har uppstått under transporten – meddela oss så snart som möjligt på info@tailliving.com och returnera varorna till oss.

10. Uppdrag

Tail Living förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta betalningsanspråk, inklusive delbetalningar, som har uppkommit i samband med leverans av varorna till tredje part.

11. Giltighet av klausuler

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller bedöms ineffektiva av någon domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i avtalet.

12. Rättighetsinnehavare

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på Tailllving.com tillhör Tail Living AB och licensgivare. All användning av Tailliving.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll helt eller delvis, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjuden utan tillstånd från Tail Living.

13. Företagsinformation

Tail Living AB är registrerat med säte i Täby.

Org. nr: 559410-8697

15/01/2023